Utförande

Luddes Mekaniska & Entreprenad

Utförande

Om offert accepteras fortsätter ärendet att drivas med Miljöförvaltningen i din kommun, för att få ut ett tillstånd. När tillståndet väl är givet kan kunden o Luddes Mek komma överens om datum för utförande. När anläggning är klar skrivs ett slutbesiktningprotokoll och ett överlämnnde sker till kund. I detta ligger skötselanvisningar & instruktioner. Slutbesiktningsprotokoll skickas till Miljöförvaltningen för att meddela att anläggningen är byggd enl tillstånd, eller med vissa förändringar, om så är fallet.

 

Copyright © All Rights Reserved