Kontakt / Förutsättningar

Luddes Mekaniska & Entreprenad

Kontakt / Förutsättningar

 

Nästan alltid föregås ett avloppsärende med ett kundbesök. Då förs diskussioner om möjliga framtida avloppslösningar o placering. Ev hjälp med att fylla i en föranmällan till miljöförvaltningen om att anläggning ska byggas eller göras om. Som diplomerad avloppsentreprenör kan jag sköta alla papper och i vissa fall behöver ej Miljöförvaltningen komma ut på plats. Allt sker via Luddes Mekaniska & Entreprenad. För detta krävs ett avtal eller en fullmakt mellan kund och Luddes mek.

En bra hemsida för inhämtning av kunskap ang avlopp är Avloppsguiden

Nästa två moment är

 

1: Dimensionering, val av anläggning

2: Utförande

Ovan är att se som två olika arbeten som kan komma att faktureras sepparat.

Man kan inte räkna på en anläggning innan man vet förutsättningarna varför man alltid måste börja med att ta reda på dessa om de inte är kända sedan tidigare. Bla så är det bra att känna till markskiktens sammansättningar, samt grundvatten nivå över tiden. Det kan därför vara mycket fördelaktigt att påbörja ett ärendende med att installera ett sk grundvattenrör. Då har man en bättre möjlighet att dimensionera o anlägga infiltrationen på "rätt höjd" i förhållande till grundvattnet. När man gräver ner röret så kan man få en hint om vilket material som finns på området.

Copyright © All Rights Reserved