Avlopp

Luddes Mekaniska & Entreprenad

Jag bygger inga skitavlopp!

En avloppsanläggning är så mycket mer än ett sätt att bli kvitt avloppsvatten.

I en väl byggd o fungerande avloppsanläggning sker flera processer för att faktiskt rena avloppsvattnet innan det når grundvatten eller annan recipient.

 

Det finns på marknaden idag många lösningar för enskilda avlopp.

Det vill till att ha kännedom om grundläggande funktioner och vilka myndighetskrav som ställs, för att finna en lämplig lösning på just din fastighet.

Det är många regelverk o myndigheter som var o en har sitt och säga om vad som i sista änden styrs av miljöbalken.

Kommunen (Miljöförvatningen) är den instans som handlägger ärendet o gör en bedömning om den föreslagna anläggningen förväntas uppfylla de krav som ställs på anläggningen i just ditt specifika område.

Det är alltid fastighetsägaren som bär det yttersta ansvaret för anläggningens funktion, det går inte med det finaste avtalet i världen att frånskriva sig detta ansvar. Det är därför av största vikt att fastighetsägare skaffar sig viss baskunskap, detta ska kunna tillhandahållas av en väl påläst entrprenör.

Ett avlopps ärende består oftast i tre steg.

Copyright © All Rights Reserved