Dimensionering, val av anläggning

Luddes Mekaniska & Entreprenad

Dimensionering, val av anläggning.

Provgrop grävs för att utreda var grundvattennivån befinner sig, jordartsanalys o perkolationstest. Med detta som grund och med hjälp av min erfarenhet så dimensioneras anläggningen och man får ett underlag att göra en offret som är rättvisande. Detta underlag är sedan kundens och kan användas av vem som för att designa / dimensionera en anläggning.

 

 

Copyright © All Rights Reserved