Hem

Luddes Mekaniska & Entreprenad

  • En kontaktperson genom hela projektet.
  • Diplomutbildning avlopp.
  • Projektörsutbildning avlopp.
  • Sprängkort B.
  • TYA Cert grävmaskin.
  • Ingenjörsexamen Chalmers
  • Lång erfarehet & en god kontakt med berörda myndigheter gör att man kan lösa det mesta.

Företagets Hörnstenar:

Avlopp

Enskilda avloppsanläggningar till ett hushåll, flerbostadshus eller samfälligheter. Oavsett typ o placering.

Sprängning

Spängning av mindre komplicerat slag utanför tätbebyggt område, alternativt spräckning med försiktigare metoder.

Vägunderhåll

Kantskärning, dikning, byte av vägtrummor, sladdning av grusvägar samt kantklippning med 5,5 m armklippare. Vintertid snöröjning

Husgrunder / Dränering

Grävning för platta på mark o även mindre källargrunder. Dränering & fuktspärr oavsett typ.

Copyright © All Rights Reserved